Test Raporları

Kapalı Tip LED UV-C Radyasyonunun Yoğun Sirkülasyonlu, Bilgisayarlı Tomografi Gantri Odalarındaki Antimikrobiyal Etkinliği: pdf image

Uludağ Üniversitesinden Alınan Antibakteriyel Test Sonuçları:  pdf: image

Fotobiyolojik güvenlik test raporu: L35DU27N1A FOR SECOL ELEKTRONIK.pdf

X