Test Raporları

Kapalı Tip LED UV-C Radyasyonunun Yoğun Sirkülasyonlu, Bilgisayarlı Tomografi Gantri Odalarındaki Antimikrobiyal Etkinliği:

pdf: image

Uludağ Üniversitesinden Alınan Antibakteriyel Test Sonuçları: 

pdf: image

Fotobiyolojik güvenlik test raporu

pdf:L35DU27N1A FOR SECOL ELEKTRONIK.pdf

X